Verduurzaming Leiden

Verduurzaming

Nederland, Zuid Holland en specifiek het Groene Hart en de regio Leiden zijn een geweldige mix van natuur, landelijke dorpjes, verstedelijking en stadskernen uit de 17e eeuw. Bouwbedrijf Leiden hecht waarde aan deze diversiteit en draagt graag bij aan verbetering van ons leefmilieu.

Wanneer u een verbouwing start is het logisch dat u de mogelijkheid aangrijpt te verduurzamen. Gewoon om te voldoen aan de huidige regelgeving, maar ook om aan de toekomstige eisen rondom uw energie prestatienorm te voldoen. Maar bovenal vanuit respect voor de toekomst van onze planeet.

Bouwbedrijf Leiden heeft verduurzamingsadvideurs die u begeleiden bij de keuze voor verduurzaming en de subsidie aanvraag welke u een goede besparing oplevert.

Neem vrijblijvend contact op indien u graag met ons van gedachte wilt wisselen over uw voorgenomen verduurzamingsplannen